ดร.ดิลพล จันศิริ

หัวหน้าหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายภาษีอากร (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ประวัติวิทยาการ

ดร. ดิสพล จันศิริ นอกจากจะเป็นอาจารย์นักกฎหมายภาษีแล้ว ยังเป็นนักสะสมศิลปะชั้นนำผู้มีผลงานของศิลปินชาวตะวันตกชื่อดังมากมาย รวมถึงผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะศิลปินไทยที่เก็บสะสมผลงานทั้งระดับบรมครูและศิลปินรุ่นใหม่ที่น่าจับตา ด้วยเอกลักษณ์ในการครอบครองผลงานจำนวนมากและมีความหลากหลายทั้งทางด้านแนวคิดและรูปแบบของผลงาน ทำให้ดร. ดิสพล ได้จัดเก็บและเผยแพร่ผลงานบางส่วนด้วยการจัดแสดงในหอศิลป์ส่วนตัว “DC Collection” ตั้งอยู่ในย่าน ถ. มณีนพรัตน์ ประตูช้างเผือก จ. เชียงใหม่ และในคอนโดมีเนียมส่วนตัวย่านสุขุมวิท กรุงเทพฯ ปัจจุบัน ดร. ดิษพล ได้เปิด DCA Art Consultant บริษัทให้คำปรึกษาทางด้านศิลปะที่นอกจากจะช่วยส่งเสริมและเป็นแรงบันดาลใจให้นักสะสมรุ่นใหม่ๆ แล้ว ยังเปิดกว้างให้มีการลงทุนด้านศิลปะเพิ่มมากขึ้น