พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปญฺโญ

พระอาจารย์ วัดป่าสุคะโต

 

ประวัติวิทยาการ

พระสันติพงศ์ เขมปญโญ   หรือพระอาจารย์ตุ้ม วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

  • ชื่อก่อนบวช   สันติพงศ์  ธรรมธำรง    จบสถาปัตย์ จุฬา สาขาออกแบบอุตสาหกรรม
  • เป็น 1 ใน 7 ของผู้ก่อตั้งแปลนกรุ๊ป    ปัจจุบันจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าสุคะโต   จังหวัดชัยภูมิ