กำหนดการ ปฐมนิเทศ และแถลงข่าว โครงการ "ดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 9"
วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ เวลา วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ชั้น 1 08.00 - 08.30
 • ลงทะเบียน
ชั้น 5 08.30 - 09.30
 • แนะนำทำความเข้าใจกิจกรรมใน 3 วัน, แนะนำทีมงาน, แนะนำตัว, จับฉลากหมายเลข
09.30 - 10.00
 • อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา
  กรรมการโครงการกล่าวต้อนรับนักศึกษา และแนะนำการจัดพื้นที่
10.00 - 12.00
 • อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร
  แนะนำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อวาดภาพ "70 ปี รัชกาลที่ 9 ของพวกเราชาวไทย"
12.00 - 13.00
 • รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 18.00
 • ปฏิบัติงานกิจกรรมกลุ่ม
18.00 - 19.00
 • รับประทานอาหารเย็น / เดินทางเข้าที่พัก
สถานที่ เวลา วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ชั้น 1 08.00 น.
 • ลงทะเบียน (เตรียมชุดนักศึกษามาด้วย)
ชั้น 5 08.00 - 12.00
 • ปฎิบัติงานกลุ่ม / ถ่ายทำคลิปแนะนำตัว
12.00 - 12.30
 • อาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง ที่ชั้น 5)
12.30 - 15.30
 • อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร
  สรุปงานวาดภาพกับนักศึกษา / เคลือบภาพให้เสร็จ
16.00 น.
 • รอรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
17.30 น.
 • รอส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
19.00 น.
 • นักศึกษาเดินทางไป ธนาคารกรุงเทพ สนง.ใหญ่ สีลม เพื่อร่วมติดตั้งภาพผลงาน
21.00 น.
 • เดินทางกลับโรงแรมรัตนโกสินทร์
สถานที่ เวลา วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ชั้น 1 8.00 -8.30
 • ลงทะเบียนนักศึกษา 
ชั้น 5 8.30 - 8.50
 • ซ้อมคิวแถลงข่าว
ชั้น 1 9.00 - 10.30
 • บรรยาย "การเตรียมตัวสร้างสรรค์งานศิลปะ"
  โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ
10.45 น.
 • ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เดินทางถึงหอศิลป์
งานแถลงข่าวโครงการ
ชั้น 5 10.30 - 11.00
 • ลงทะเบียนสื่อมวลชน
11.00 น.
 • เริ่มงานแถลงข่าว
 • พิธีกรกล่าวต้อนรับ
 • ฉายคลิปวิดิทัศน์ความรู้สึกของนศ.ดาวเด่นต่อในหลวงรัชกาลที่ 9
 • ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวัง
  นำผู้เข้าร่วมงานแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
11.10 - 11.20
 • ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวัง
  กล่าวถึงโครงการดาวเด่นบัวหลวงในการร่วมกิจกรรม " 70 ปี รัชกาลที่ 9 ของพวกเราชาวไทย"
11.20 - 11.50
 • แถลงข่าว โดย
  - คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการมูลนิธิบัวหลวง และประธานโครงการฯ
  - ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ
  - ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ
  - อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ
11.50 น.
 • พิธีกรแนะนำนักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน 70 คน
  ถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษา / ปิดการแถลงข่าว
ชั้น 1 12.00 น.
 • รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมภาคบ่าย
ชั้น 1 13.30 - 14.30
 • บรรยาย "กระบวนการในการสร้างสรรค์งานศิลปะ"
  โดย ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ
14.30 - 15.00
 • แนะนำสีและอุปกรณ์ที่สนับสนุนในการแข่งขัน โดย ผู้แทนบริษัท นานมี จำกัด
ชั้น 5 15.00 น.
 • รับประทานอาหารว่าง / นักศึกษาจัดพื้นที่
18.00 น.
 • รับประทานอาหารเย็น / เดินทางเข้าที่พัก


กำหนดการแข่งขันและการบรรยาย โครงการ "ดาวเด่นบัวหลวง 101" ครั้งที่ 9
วันที่ 19-28 พฤศจิกายน 2559
ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สถานที่ เวลา วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559
ชั้น 1 8.30 - 9.00
 • ลงทะเบียน
9.00 - 09.30
 • อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา กรรมการโครงการดาวเด่นบัวหลวง กล่าวต้อนรับนักศึกษา
09.30 - 12.00
 • นักศึกษารับอุปกรณ์ และเริ่มปฏิบัติงาน
12.00 - 13.00
 • รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 -14.30
 • บรรยายพิเศษ "ธรรมะ - ศิลปะ กับการดำเนินชีวิต" โดย พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปญฺโญ วัดป่าสุคะโต
18.00 น.
 • รับประทานอาหารเย็น / กลับที่พัก


การบรรยายพิเศษในระหว่างการแข่งขัน

วัน เวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร
 อาทิตย์ 20 พ.ย. 59 09.00 - 10.30 (ประวัติศาสตร์จิตรกรรมไทยสู่ความเป็นจิตรกรรมร่วมสมัย) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง  ศิลปินแห่งชาติ
 จันทร์ 21 พ.ย. 59 09.00 - 10.30 ถอดรหัสชุมชนสู่งานศิลปะ ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง 
 อังคาร 22 พ.ย. 59 09.00 - 10.30 โอกาสทางอาชีพของนักศึกษาศิลปะ คุณชัยประนิน วิสุทธิผล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด
 พุธ 23 พ.ย. 59 ไม่มีบรรยาย อาจารย์ปัญญา  วิจินธนสาร  ศิลปินแห่งชาติ มาให้คำแนะนำงานของนักศึกษา  
 พฤหัส 24 พ.ย. 59 ไม่มีบรรยาย    
 ศุกร์ 25 พ.ย. 59 13.00 - 14.30 ศิลปิน ศิลปะ : ศิลปะ ศิลปิน อาจารย์ธงชัย รักปทุม  ศิลปินแห่งชาติ
 เสาร์ 26 พ.ย. 59 09.00 - 10.30 คุยกับนักสะสมศิลปะ ดร.ดิสพล  จันศิริ
 อาทิตย์ 27 พ.ย. 59 10.00 - 11.30 ประสบการณ์ตรงของศิลปินอาวุโส ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร  สุนพงษ์ศรี   
 จันทร์ 28 พ.ย. 59 9.00 - 12.00 คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน
14.00 น. ประกาศผลและมอบรางวัล

หมายเหตุ  : กำหนดการและหัวข้อบรรยาย อาจเปลี่ยนแปลงได้