เยือนสวนที่ซ่อนความเป็นศิลป์ และร่วมเสพศิลปะที่แอบซ่อนในผืนป่า