มูลนิธิบัวหลวง เตรียมค้นหาดาวเด่นดวงใหม่ รุ่นที่ 9
ในเวทีประกวดงานศิลปะระดับเยาวชนสุดยิ่งใหญ่
“ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑” ภายใต้หัวข้อ “๗๐ ปีรัชกาลที่ ๙ ของพวกเราชาวไทย”
ลุ้นสุดยอดผลงานยอดเยี่ยมแห่งปี พร้อมกันตั้งแต่ 19-28 พฤศจิกายน 2559 นี้

เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินรุ่นใหม่สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม นอกเหนือจากความงามและคุณค่าในทางศิลปะ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แล้ว สำหรับโครงการประกวดศิลปิน “ดาวเด่นบัวหลวง 101” จัดโดย มูลนิธิบัวหลวง ร่วมกับ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนับแต่ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา

สำหรับปีนี้โครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง 101” รุ่นที่ 9 ซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาศิลปะดีเด่นจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันวาดภาพสดในรูปแบบเรียลลิตี้โชว์ ทั้งหมด 70 คน จะได้ถ่ายทอดความคิด มุมมอง และความสามารถ ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ใน “๗๐ ปีรัชกาลที่ ๙ ของพวกเราชาวไทย” เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 19-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และตัดสินผลงาน ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้ โดยงานแถลงข่าวโครงการประกวดอย่างเป็นทางการมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายนนี้ ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งในงานจะมีการร่วมพูดคุยกับ  ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวัง และคณะกรรมการ ได้แก่ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช, ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี และ อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ที่จะมาให้คำแนะนำแก่ 70 นักศึกษาผู้เข้าแข่งขันดาวเด่นบัวหลวง ครั้งที่ 9 จาก 35 คณะ 33 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการมูลนิธิบัวหลวง และประธานโครงการฯ เผยถึงความสำเร็จของโครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง 101” ที่ได้รับความสนใจจากศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่จัดโครงการประกวดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2551 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นเวทีสร้างสรรค์ให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง “ที่ผ่านมาเยาวชนที่ได้รับรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ต่างก้าวเดินและเติบโตในเส้นทางศิลปะในหลากหลายบทบาท   ไม่ว่าจะเป็นศิลปินอาชีพ ศิลปินอาจารย์   หรือโอกาสในการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง 101” จึงนับเป็นเวทีสูงสุดเวทีหนึ่งของเยาวชนที่เปิดโอกาส และเปิดโลกกว้างให้กับนักศึกษาศิลปะทุกคน

“นับแต่โครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง 101” ครั้งที่ 8 เป็นต้นมา  ได้เริ่มกำหนดหัวข้อในการสร้างสรรค์งาน  เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการกลั่นกรองมาแล้วจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เปิดความคิด มุมมองและแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ  สำหรับปีนี้คณะกรรมการได้กำหนดหัวข้อในการสร้างสรรค์งาน คือ “๗๐ ปีรัชกาลที่ ๙ ของพวกเราชาวไทย” เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ถ่ายทอดถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ 
 
“นอกจากนี้ในกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้าร่วมแข่งขันยังได้ร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลป์ ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ที่คนไทยได้รับพระเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยถ่ายทอดแรงบันดาลใจนี้ผ่านภาพวาดจำนวน 10 ภาพ ซึ่งจะจัดแสดงผลงานดังกล่าวนี้ ที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ถ. สีลม ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม ศกนี้”
 
รางวัลสำหรับผู้ชนะในโครงการศิลปินดาวเด่นบัวหลวง แบ่งออกเป็นรางวัลยอดเยี่ยม ผู้ชนะจะได้รับเงินทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ, รางวัลความคิดสร้างสรรค์ จะได้รับเงินทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และรางวัลดีเด่น จะได้รับเงินทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ทั้งนี้ผลงานที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นรางวัลยอดเยี่ยมจะได้รับการกลั่นกรองผ่านสายตาจากคณะกรรมการ ซึ่งมีทั้งศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ตัดสินพิจารณารางวัล ประกอบด้วย
 • ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน (ประธานกรรมการ)
 • คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี
 • ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง
 • อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
 • อาจารย์ธงชัย รักปทุม
 • ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี
 • อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร
 • อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา
 • คุณอภิชาต รมยะรูป
ร่วมค้นหาดาวเด่นดวงใหม่กับโครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 9 พร้อมชม เชียร์ แชร์ ผลงาน “๗๐ ปีรัชกาลที่ ๙ ของพวกเราชาวไทย” ในแง่มุมต่างๆ ของว่าที่ศิลปินรุ่นใหม่ทั้ง 70 คน ผ่านการถ่ายทอดสดที่เว็บไซต์ www.kapook.com ได้ตั้งแต่วันที่ 19-28 พฤศจิกายนนี้ หรือตามติดทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ เว็บไซต์ www.bualuang101.com, เฟซบุ๊คแฟนเพจ ดาวเด่นบัวหลวง 101 (www.facebook.com/bualuang101) หรือ Follow อินสตาแกรม (IG) ได้ที่ @Bualuang101 กันได้ โดยจะประกาศผลการตัดสินในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ให้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถ
 2. เพื่อจุดประกายความตื่นตัวการสร้างสรรค์งานศิลปะ ของศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่สู่สาธารณชน
 3. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิต และสังคมต่อไป
 4. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ เข้าถึงและซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะซึ่งเป็นวิถีแห่งสุนทรียภาพ เพื่อสร้างความสุขในชีวิตประจำวัน
 5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษา มูลนิธิบัวหลวง และหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในด้านวิชาการศิลปะเพื่อการพัฒนาทักษะ ความสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะของนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 

มูลนิธิบัวหลวง

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
 

คณะกรรมการอำนวยการ

 
๑. นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการมูลนิธิบัวหลวง ที่ปรึกษา
๒. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ กรรมการมูลนิธิบัวหลวง ที่ปรึกษา
๓. คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการมูลนิธิบัวหลวง ประธานโครงการ
๔. อาจารย์ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ กรรมการ
๕. ศาสตราจารย์กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี - กรรมการ
๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ กรรมการ
๗. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ
๘. ศาสตรเมธี นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ กรรมการ
๙. อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ กรรมการ
๑๐. อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ กรรมการ
๑๑. ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ กรรมการ
๑๒. อาจารย์เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
๑๓. อาจารย์พนม พรกุล - กรรมการ
๑๔. อาจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ กรรมการ ม.กรุงเทพ
๑๕. รองศาสตราจารย์ สรรณรงค์ สิงหเสนี - กรรมการ
๑๖. นายวีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา - กรรมการ
๑๗. นางสุภัททา สังสิทธิ มูลนิธิบัวหลวง กรรมการ
๑๘. นางจิรพร วัชราภัย มูลนิธิบัวหลวง เลขานุการคณะกรรมการ
๑๙. นางสาวกมลรัตน์ กีรติอดิศัย ผู้แทนหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ เลขานุการคณะกรรมการ
 
 

ผู้ร่วมโครงการ

สถาบันการศึกษา จำนวน ๓๒ สถาบัน ๓๓ คณะ ประกอบด้วย
๑. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒. คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๓. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕. - มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
๖. - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
๗. - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๘. - มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
๙. - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ
๑๐. - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี
๑๑. - วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑๒. - มทร. ธัญญบุรี
๑๓. - มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๔. - มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
๑๕. - มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
๑๖. - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๗. - มทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
๑๘. - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๑๙. - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๐. - มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
๒๑. - มทร. อีสาน นครราชสีมา
๒๒. - มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
๒๓. - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๔. - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒๕. - มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
๒๖. - มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
๒๗. - มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
๒๘. - มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
๒๙. - มทร. ศรีวิชัย สงขลา
๓๐. - มหาวิทยาลัยทักษิณ
๓๑. - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๓๒. - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
๓๓. - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯ
๓๔. - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
๓๕. - มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์