B70

นายรัฐพล ปัญญาทา (มอส)

มทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

คะแนนโหวต : 53

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

" ต้นหญ้าของพ่อ "
( The Grass From His Majesty )

ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ของข้าพเจ้า ต้องการแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยจากในหลวง โดยเป็นเหตุการณ์จริงที่ข้าพเจ้าสัมผัสด้วยตัวเองในตอนที่ข้าพเจ้ายังเล็ก ซึ่ง ณ ตอนนั้นหมู่บ้านของกระผมได้ประสบภัยน้ำท่วม แล้วดินริมฝั่งถล่มหลังจากที่น้ำแห้งลงก็มีการปลูกพืชทดแทน และหนึ่งในนั้นก็มีหญ้าแฝกที่นำมาจากโครงการพระราชดำริของในหลวง แล้วกระผมจึงได้นึกถึงในหลวงขึ้นมาว่า ถึงแม้พระองค์ไม่ได้เสด็จมาด้วยพระองค์เอง แต่พระองค์ยังทรงห่วงใยดูแล มอบสิ่งที่ล้ำค่าให้แก่พสกนิกรตลอดมา

คลิปไฮไลท์ "น้องมอส"


ภาพแกลเลอรี "น้องมอส"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องมอส"