B69

นายวันสมชัย ขลุกเอียด (สไปร์ท)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คะแนนโหวต : 95

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

" กษัตริย์นักอนุรักษ์ "
( The Conservationist )

การแสดงมโนราห์ ถือเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของภาคใต้ เป็นวิถีชีวิตที่ข้าพเจ้าสนใจ ข้าพเจ้าซึ่งอยู่อาศัยในถิ่นกำเนิดมโนราห์ คุ้นเคยสัมผัสกับวิถีชีวิตการแสดงมโนราห์ เกิดความประทับใจ พึงพอใจในศิลปะพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาสืบทอดกันมานาน เห็นถึงชุดสีมโนราห์ การเคลื่อนไหวของเครื่องทรง มีท่าทางการสะบัดพริ้วไหว ดูแล้วมีชีวิตชีวาน่าค้นหา ข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจในความคิดสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ผ่านรูปแบบการตัดทอนคลี่คลายรูปทรงมโนราห์ โดยใช้ทัศนธาตุความรู้สึกต่อเครื่องทรงมโนราห์ ความงาม จินตนาการในการร่ายรำมโนราห์ของภาคใต้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงอุปถัมป์ศิลปวัฒนธรรมและศิลปินพื้นบ้านที่ให้มีงาน มีรายได้และคงอยู่อย่างมีคุณค่ามาจนถึงทุกวันนี้

คลิปไฮไลท์ "น้องสไปร์ท"


ภาพแกลเลอรี "น้องสไปร์ท"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องสไปร์ท"