B68

นายกรชวัล จันทร (อ้น)

มทร. รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง

คะแนนโหวต : 87

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

" ๗๐ ปี แผนที่ของพ่อ "
( 70-Year-Old Map Of Father )

ข้าพเจ้ามีความประทับใจในหลวงที่ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยจะต้องมีแผนที่ติดพระองค์ไปด้วย ซึ่งข้าพเจ้าจะแสดงออกเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค โดยที่ในหลวงท่านเคยเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่หลักๆ จนทำให้ประเทศมีการพัฒนาขึ้นตลอดระยะเวลาจวบจนถึงปัจจุบัน

คลิปไฮไลท์ "น้องอ้น"


ภาพแกลเลอรี "น้องอ้น"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องอ้น"