B66

นางสาวปาลฉัตร ยอดมณี (ไอซ์)

คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คะแนนโหวต : 8

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

" บันทึกความพอเพียง "
( Record )
ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าในการใช้ชีวิตและสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ “ความพอเพียง” ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากพระองค์ ข้าพเจ้าได้รู้ว่าความสุขและความงามนั้น คือ การได้เห็นคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ “การพอ” พอใจในสิ่งที่เรามี ความธรรมดาสามัญความเรียบง่าย ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านั้นผ่านวัสดุจากธรรมชาติ วัสดุที่หาง่ายตามพื้นดิน ให้เห็นคุณค่าของความงามความพอเพียง ความพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ สิ่งของวัสดุต่าง ๆ อาจเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามไร้ซึ่งประโยชน์ แต่สำหรับข้าพเจ้า สิ่งเหล่านั้นคือคุณค่าทางจิตใจ

คลิปไฮไลท์ "น้องไอซ์"


ภาพแกลเลอรี "น้องไอซ์"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องไอซ์"