B65

นายสุบิน ไชยปัญหา (บิน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คะแนนโหวต : 14

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

" เมื่อไม่มีพ่อ "
( Without Him )

หากแม้ดวงดาวจะพาลร่วงหล่นจากบนนภา ฝากฟ้าในยามดาราวอนจงหวลคืนกลับมาว่าข้าเฝ้าคอย หากขอพรจากดาวตกได้เพียงหนึ่งอย่าง ข้าจะขอให้ดาวที่ตกจากฟากฟ้านั้นกลับคืนมา

คลิปไฮไลท์ "น้องบิน"


ภาพแกลเลอรี "น้องบิน"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องบิน"