B64

นายรินชัย รักษาชลธาร (ริน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คะแนนโหวต : 71

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

" เหรียญพระราชทาน "
( The Royal Medal )

ข้าพเจ้าต้องการสื่อให้เห็นถึงความรัก ความศรัทธาของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระองค์ โดยผ่านสัญลักษณ์อันเป็นธงไตรรงค์และธงภปร. อันเป็นธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ โดยทุกหมู่บ้าน ทุกจังหวัด ทุกภูมิภาค จะมีธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์แทบทุกบ้าน เพื่อให้เห็นถึงความรัก ความภักดี ความศรัทธา ที่ปวงชนชาวไทยทั้งหลายมีต่อพระองค์ โดยที่พระองค์ก็มิเคยทอดทิ้งปวงชนชาวไทย เหมือนดังคำกล่าวที่ว่า “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้”

คลิปไฮไลท์ "น้องริน"


ภาพแกลเลอรี "น้องริน"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องริน"