B58

นางสาวชนาธิป จีรกาญจน์ (กรีน)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯ

คะแนนโหวต : 91

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

" สีสันแห่งปิติสุข 70 ปี ใต้ร่มบารมี "
( The Color Of 70 Years Under His Graciousness )
ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ในผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้ามีแนวคิดเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริและพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน โดยใช้สีสันในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีสีรุ้งซึ่งจะสื่อถึงความรู้สึกตลอด 70 ปี ที่ท่านได้ครองราชย์ เช่น ช่วงเวลาแห่งความสุข ความเศร้า ความสนุกสนาน ถ่ายทอดลงบนงานชิ้นนี้ค่ะ 

คลิปไฮไลท์ "น้องกรีน"


ภาพแกลเลอรี "น้องกรีน"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องกรีน"