B57

นายนคร พูลทรัพย์ (หมง)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คะแนนโหวต : 239

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "
( His Majesty The King )
ทำไมคนไทยถึงรักในหลวง นั้นคือคำถามที่ข้าพเจ้าคิดอยู่ในใจ ข้าพเจ้าจึงเปิดอินเทอร์เนตเพื่อค้นหา เมื่อข้าพเจ้าค้นหาคำว่า “ในหลวงทรงงาน” ข้าพเจ้าจึงได้เห็นภาพที่พระองค์เดินเข้าไปในป่า ซึ่งเป็นทางที่ธุระกันดารมาก ภาพที่พระองค์ทรงเดินข้ามสะพานไม้ที่ดูช่างเปราะบาง ข้าพเจ้าจึงรู้สึกว่าพระองค์เป็นต้นแบบของการให้ที่ยิ่งใหญ่ ความรู้สึกรักพระองค์ของข้าพเจ้ายิ่งมากขึ้นทวี ทุกครั้งที่เห็นภาพพระองค์ทรงงาน ข้าพเจ้าอยากให้ผู้คนที่เห็นผลงานของข้าพเจ้าแล้วรู้สึกว่า พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทำให้พวกเรามากมายจนไม่สนใจสุขภาพอุรากายเพียงเพราะอยากเห็นประชาชนเป็นสุข

คลิปไฮไลท์ "น้องหมง"


ภาพแกลเลอรี "น้องหมง"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องหมง"