B54

นายณรงค์ศักดิ์ บูลย์ประมุข (โจ๊ก)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คะแนนโหวต : 60

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

" หยาดเหงื่อ เพื่อแผ่นดิน "
( His Sweat For His Land )

สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช มหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนมาอย่างยาวนานตลอด ๗๐ ปี ที่ทรงครองราชย์ ทั่วทุกอาณาบริเวณของประเทศไทย ภายใต้ร่มพระบริบาล ประชาชนไทยจึงอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเสมอมา ดังคำกล่าวที่ว่า เมื่อหยดเหงือพระองค์หยดลงแผ่นดินตรงไหน ทุกข์ร้อนพลันสลาย ทุกภัยไม่อาจแผ้วพาน

คลิปไฮไลท์ "น้องโจ๊ก"


ภาพแกลเลอรี "น้องโจ๊ก"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องโจ๊ก"