B51

นายกิตติศักดิ์ พานิชกุล (เกมส์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คะแนนโหวต : 89

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

" เบื้องหลังกษัตริย์ไทย ร.๙ "
( Behind A Better King Of Thais )

ด้วยพระปรีชาชาญ แห่งพระองค์ บนฟ้าของไทยจึงได้มีฝน ในอากาศของเราจึงได้มีลม แผ่นน้ำของเราถึงอุดม และผืนดินจึงมีความสมบูรณ์ ด้วยพระผู้ทรงอยู่เบื้องหลัง แห่งความพอมีพอกิน ของปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาครองราชย์พระองค์ทรงสรรค์สร้างคุณประโยชน์ไว้ถ้วนทั่วประเทศของพระองค์ ผู้สร้างสรรค์จึงหยิบเอาคุณค่าของงานศิลปกรรม มาสะท้อนคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงสร้างไว้เพื่อบอกเล่า และเตือนใจ ไว้เสมอว่า จากอดีตที่เราดำรงชีพ และคงความเป็นไทย มาจนถึงปัจจุบัน เพราะพระองค์เป็นผู้วางแนวทาง และภูมิความรู้ให้แก่ปวงชนชาวไทย ได้ยึดเป็นหลัก และปฏิบัติตามในแนวทางที่ถูกต้องเสมอมา แม้ว่าในวันนี้พระองค์จะทรงจากไป แต่คุณประโยชน์แก่แผ่นดินที่พระองค์ทรงสร้างไว้จะหล่อเลี้ยงใจเราไปอีกนาน...

คลิปไฮไลท์ "น้องเกมส์"


ภาพแกลเลอรี "น้องเกมส์"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องเกมส์"