B47

นางสาวปรียาภรณ์ ปรากฎวงศ์ (สปริ๊น)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คะแนนโหวต : 276

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

" ธนบัตรในใจเรา "
( The Banknote In My Heart )

ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากธนบัตรแบงค์ 70 พุทธศักราช 2559 โดยในปี 2559 เป็นปีแห่งการครองราชย์ครบ 70 ปี ข้าพเจ้าจึงนำเอารูปทรงของธนบัตรมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบของจิตรกรรมสื่อผสม ที่สะท้อนออกมาถึงความรักของประชาชนปวงชนชาวไทยที่มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

คลิปไฮไลท์ "น้องสปริ๊น"


ภาพแกลเลอรี "น้องสปริ๊น"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องสปริ๊น"