B43

นายวสุศักดิ์ วงษ์นาค (กล้วย)

มทร. ธัญญบุรี

คะแนนโหวต : 40

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

" ชาตินี้ "
( In This Life )

สัญลักษณ์ของแผ่นดินเพื่อมหาราชันย์

คลิปไฮไลท์ "น้องกล้วย"


ภาพแกลเลอรี "น้องกล้วย"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องกล้วย"