B42

นายขจรศักดิ์ รุ่งสุริยัน (ปังปอนด์)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

คะแนนโหวต : 136

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

" จนวันตายและทุกชาติไป "
( Until Eternity )

ทั้งชีวิตที่ได้เห็นพ่อหลวงที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนของท่าน ๗๐ ปี ผ่านสูญเสีย โศกเศร้าเกินจะบรรยาย แต่พ่อหลวงยังคงสถิตย์อยู่ในดวงใจตราบชั่วชีวิตจนวันตาย และทุกชาติไป

คลิปไฮไลท์ "น้องปังปอนด์"


ภาพแกลเลอรี "น้องปังปอนด์"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องปังปอนด์"