B36

นายวัชรินทร์ สะมะแอ (ลัง)

มหาวิทยาลัยทักษิณ

คะแนนโหวต : 5,963

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

“ วิถีสุข “
( The Approach To Happiness )
แรงบันดาลใจได้จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง ว่าด้วยเรื่องความพอมี พอกิน พอใช้ ข้าพเจ้าเกิดและเติบโตมาในชนบทภาคใต้ ได้เล็งเห็นถึงการดำรงชีวิต  การประกอบอาชีพรอบๆตัว ที่ข้าพเจ้าพบเจอและสัมผัสได้ พืชผักที่ชาวบ้านปลูกขึ้นเอง เหลือจากการกินยังสามารถสร้างรายได้ ภายใต้การครองราชย์ตลอด 70 ปี แสดงวิถีชีวิตพ่อค้าแม่ค้าในตลาดพื้นบ้านซึ่งมีการใช้ชีวิตกันแบบพอมี พอกิน มีการเป็นอยู่แบบเรียบง่าย เห็นถึงความนิ่ง เงียบ สงบ แสดงออกผ่านทางรูปทรง พืชผัก สิ่งของ ทำให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ชนบท และดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

คลิปไฮไลท์ "น้องลัง"


ภาพแกลเลอรี "น้องลัง"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องลัง"