B35

นายธนาธิป โคตคำ (หนึ่ง)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คะแนนโหวต : 3,374

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

" ใต้ร่มพระบารมี "
( Under His Graciousness )

ตลอด ๗๐ ปีแห่งการครองราชของ รัชกาลที่ ๙ พระองค์ท่านทรงเป็นร่มโพธ์ร่มไทยและเป็นที่ยึดหนี่ยวจิตใจของประชาชนทั้งประเทศ ไม่ว่าจะถิ่นทุระกันดาร เดินทางลำบากเพียงใจ พระองค์ก็เดินทางไปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยพระองค์เอง ทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดี และยั่งยืน ำาพนี้จะสื่อถึงความจงรักภักดีของยายท่านหนึ่งที่เติบโตมากับการเห็นพระองค์ทำทางมาตลอด ๗๐ ปี ได้เห็นพระองค์ท่านทุ่มเทพระวรกายเพื่อประชาชน โดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อย เมื่อได้ยินคำว่า "ในหลวง" คุณยายจะยกมือขึ้นกราบไหว้ เปรียบเสมือนท่านปกป้องคุ้มครองประชาชนตลอดเวลา ความรู้สึกข้างในของคุณยายที่มีต่อพระองค์ท่านจึงไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ ให้ใครหลาย ๆ คนเข้าใจ เพราะพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เสียสละพระองค์ทรงรัก และห่วงใยประชาชน พระองค์เป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตลอดไป

คลิปไฮไลท์ "น้องหนึ่ง"


ภาพแกลเลอรี "น้องหนึ่ง"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องหนึ่ง"