B32

นายปรมินทร์ สุสุทธิ (มิน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คะแนนโหวต : 1,455

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

“ แสงเทียนของพระมหากษัตริย์ "
( The Candlelight Of King )

การที่เรามีศูนย์รวมจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อพระองค์สิ้นพระชน พวกเราประชาชนต่างไว้อาลัยพร้อมกันทั้งประเทศพร้อมทั้งสะท้อนภาพของพระองค์ที่ทรงศิลปะในเปลวเทียนต่างๆ

คลิปไฮไลท์ "น้องมิน"


ภาพแกลเลอรี "น้องมิน"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องมิน"