B31

นายศิริโชติ เตจ๊ะขอด (โป้ง)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คะแนนโหวต : 79

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

“ ใต้ร่มธรรม ภูมิพโลภิกขุ รัชกาลที่ ๙ “
( Under His Majesty’s Dhama )

ทุกๆ วันของการดำเนินชีวิตเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะเห็นพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทางพระพุทธศาสนาตลอดเวลา ๗๐ ปี ข้าพเจ้ารู้สึกโชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่ครองราชย์ และทรงครองธรรมพร้อมๆ กัน ในวันที่พระองค์ผนวช เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชชนนี แสดงถึงความรัก และการรักษาบนธรรมเนียมประเพณี และยังทรงทำให้พสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขอีกด้วย

คลิปไฮไลท์ "น้องโป้ง"


ภาพแกลเลอรี "น้องโป้ง"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องโป้ง"