B29

นายนัฐพล ไพรแสงอรุณ (กบ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คะแนนโหวต : 135

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

“ สัญลักษณ์แห่งความศรัทธา“
( The Symbol Of Faith )

การที่ตัวผมเกิดและเติบโตในพื้นที่สูง มีความผูกพันกับธรรมชาติ ภูเขา น้ำตก และได้เห็นพระองค์ทรงเสด็จในที่สูงต่างๆ ทั้งประเทศ พระองค์ท่านทรงเสด็จออกไปไม่ว่าจะใกล้หรือไกล เพื่อช่วยเหลือประชาชนนำโครงการหลวงมาให้ประชาชนรู้หลักการดำเนินชีวิตโดยไม่ทำลายธรรมชาติ อาทิการทำนาขั้นบันได และตลอดการทรงครองราชย์พระองค์ทรงให้อิสระในการนับถือศาสนา และให้ทุกศาสนาอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

คลิปไฮไลท์ "น้องกบ"


ภาพแกลเลอรี "น้องกบ"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องกบ"