B18

นายสิทธิโชค อุดมผุย (เอ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คะแนนโหวต : 145

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

 “ คุณค่าในมุมต่าง “
( The Value Of Difference )
ข้าพเจ้าต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าในมุมต่าง ๆ แต่ละคนนั้นมองเห็นคุณค่าที่ต่างกันออกไป
ข้าพเจ้านั้นมองเห็นไม่ใช่แค่เหรียญ 1 บาท แต่กลับมองเห็นสิ่งที่มากกว่านั้น ทั้งเรื่องราวมากมาย คำสอน การทำงานที่เหน็ดเหนื่อยของพระองค์ ที่ทรงทำงานหนักเพื่อประชาชนของพระองค์ ได้สุขสบาย ซึ่งสิ่งนี้ที่คอยเตือนใจข้าพเจ้า ในทุกทุกครั้งที่ข้าพเจ้ารู้สึกท้อแต่เมื่อมองกลับรู้สึกอุ่นใจ เพราะมีพระองค์อยู่เคียงข้างเสมอ

คลิปไฮไลท์ "น้องเอ"


ภาพแกลเลอรี "น้องเอ"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องเอ"