B17

นายฐากร จำพานิชย์ (ยีนส์)

วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คะแนนโหวต : 602

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

“ ๔๔๔๗ “
( 4447 )

ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงความหลากหลาย จำนวน ปริมาณของโครงการในพระราชดำริ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ โครงการจากพระราชดำริเหล่านี้ล้วนเกิดจากความต้องการ ช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรชาวไทยในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชย์สมบัติ ๗๐ ปี

คลิปไฮไลท์ "น้องยีนส์"


ภาพแกลเลอรี "น้องยีนส์"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องยีนส์"