B16

นางสาวอมรรัตน์ พวงแก้ว (กล้วย)

มทร. ศรีวิชัย สงขลา

คะแนนโหวต : 53

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

 

“ พออยู่ พอกิน พอเพียง “
( Self-Sufficiency )

ในหลวงพ่อของแผ่นดิน พระองค์ทรงเป็นดั่งพ่อของพวกเรา เหล่าพสกนิกรชาวไทย พระองค์ทรงงานพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะวิถีพอเพียง การเกษตรกรรมในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้สร้างสรรค์ประทับใจที่ได้นำมุมมองของวิถึชีวิต ความพอเพียงที่อยู่ภายใต้ความรู้สึก ความผูกพันเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนใต้ ที่ข้าพเจ้าสัมผัสโดยตรง เพื่อสะท้อนให้เห็นบรรยากาศแห่งความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ ๙

คลิปไฮไลท์ "น้องกล้วย"


ภาพแกลเลอรี "น้องกล้วย"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องกล้วย"