B15

น.ส.พิชชาพร เกษหอม (แจน)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

คะแนนโหวต : 39

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

“ ข้าว ”
( RICE )
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์ ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างมากมายเพื่อพัฒนาประเทศไทย พระองค์ท่านทำให้แผ่นดินไทยกลายเป็นแผ่นดินทอง ความทุกข์ยากแปรเปลี่ยนเป็นความสุขสบายใต้ร่มพระบริบาล ข้าพเจ้าได้น้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระองค์ที่ทรงดำรัสไว้ว่า “ ข้าวที่ออกเป็นสีลักษณะนี้เป็นข้าวที่มีประโยชน์ อย่างข้าวกล้องคนไทยไม่ค่อยกินเพราะเห็นว่าเป็นข้าวของคนจน ข้าวกล้องมีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรง ข้าวขาวเม็ดสวยแต่เขาเอาของดีออกหมดแล้ว มีคนบอกคนจนกินข้าวกล้อง เรากินข้าวกล้องทุกวัน เรานี้ก็คนจน” มาสร้างเป็นงานศิลป์โดยใช้เม็ดข้าวเป็นสัญลักษณ์ และต้องการจะสื่อว่า พระองค์ไม่ได้แต่ทรงหว่านเมล็ดข้าวในนาของพระองค์เพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์เพียงอย่างเดียว หากแต่พระองค์ทรงหว่านทั้งความรัก ความห่วงใย และความใส่ใจลงบนผืนแผ่นดินไทย ให้พสกนิกรอยุ่เย็นเป็นสุข คือ สิ่งที่พระองค์พยายามทำมาตลอดรัชกาลของพระองค์ 

คลิปไฮไลท์ "น้องแจน"


ภาพแกลเลอรี "น้องแจน"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องแจน"