B09

นางสาวจันทร์จิรา แก้วงาม (จ๋า)

มหาวิทยาลัยบูรพา

คะแนนโหวต : 54

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

" แสงแห่งพระบารมี "
( The Light Of His Graciousness )

 

เหตุการณ์วุ่นวายที่เคยเกิดในประเทศไทย ทั้งบริเวณท้องสนามหลวง และพื้นที่อื่น ๆ คนไทยทะเลาะกัน แบ่งพรรคแบ่งสี ต่างฝ่ายต่างความคิด ก่อให้เกิดความขัดแย้งกัน แต่เมื่อถึงวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี คนไทยจะรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว มาจุดเทียนชัยถวายพระพรที่ท้องสนามหลวง เป็นวันที่คนไทยเป็นสีเดียวกัน แสงไฟจากเทียนส่องสว่างเป็นสีเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่คนไทยถวายความรัก ถวายความภักดี เทิดทูนพระองค์

คลิปไฮไลท์ "น้องจ๋า"


ภาพแกลเลอรี "น้องจ๋า"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องจ๋า"