B08

นายพงศธร โคมทอง (ต้น)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

คะแนนโหวต : 3

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

" ทรงโปรด "
( His Favourite )

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษ พระองค์ทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทย แข่งเรือใบ โดยพระองค์ได้ทรงเข้าค่ายฝึกซ้อมตามโปรแกรมฝึกซ้อม นอกจากนี้พระองค์ยังทรงออกแบบ และประดิษฐ์เรือใบด้วยตัวพระองค์เองไว้หลายรุ่น พระองค์ได้ทรงพระราชทานนามเรือใบที่ทรงสร้างขึ้นว่า เรือใบมด

คลิปไฮไลท์ "น้องต้น"


ภาพแกลเลอรี "น้องต้น"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องต้น"