B07

นายวุฒิชัย ยะงาม (ก้าน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คะแนนโหวต : 38

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

" แสงไฟของปรัชญา "
( The Light Of Philosophy )

ข้าพเจ้าต้องการสื่อให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพ่อหลวงที่ทรงตระหนักถึงปัญหาของประชาชนชาวไทย พระองค์ทรงคิดค้นปรัชญาแนวคิดต่าง ๆ เพื่อมาแก้ปัญหาและหาทางออกให้แก่ประชาชน

คลิปไฮไลท์ "น้องก้าน"


ภาพแกลเลอรี "น้องก้าน"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องก้าน"