B05

นายโยธิน สีลาบา (โย)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คะแนนโหวต : 249

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

" แสงแห่งศรัทธา "
( The Light Of Faith )

ข้าพเจ้าแสดงถึงมุมมองของพระบารมีของท่านที่แผ่ขยายไปทั่วทุกมุมของประเทศไทย แม้แต่ละแวกชนบททุรกันดาร ท่านก็ไม่เคยละเว้น สิ่งที่ท่านทำคือทุกสิ่งอย่าง ท่านมองเห็นปัญหาทุกด้าน ความศรัทธาในหมู่ราษฎรจึงบังเกิดแก่ท่าน ความเชื่อมั่นของราษฎรมีให้ท่านจนล้นพ้น ท่านคือ อากาศ ธรรมชาติ ที่เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย

คลิปไฮไลท์ "น้องโย"


ภาพแกลเลอรี "น้องโย"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องโย"