B02

นายตะวัน เยาว์สูงเนิน (ตะวัน)

มทร. อีสาน นครราชสีมา

คะแนนโหวต : 15

พัฒนาการผลงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

" แสงเทียนของพ่อ "

( The Candlelight Of Father )

ข้าพเจ้าต้องการที่จะแสดงความรู้สึกในแบบของข้าพเจ้า โดยใช้เด็กเป็นสื่อบอกถึงอนาคต ใช้แสดงเทียนแสดงถึงสิ่งที่ท่านให้ แสงที่ส่องมาจากเท่ยนแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงทำเพื่ออนาคตของปวงชนชาวไทย ท่านทรงเป็นแสงสว่างให้กับประชาชนชาวไทย หลาย ๆ สิ่งที่ท่านทรงสร้างไว้มีคุณค่าและมีประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง

คลิปไฮไลท์ "น้องตะวัน"


ภาพแกลเลอรี "น้องตะวัน"

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องตะวัน"