ผู้เข้าร่วมโครงการ
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46
B47
B48
B49
B50
B51
B52
B53
B54
B55
B56
B57
B58
B59
B60
B61
B62
B63
B64
B65
B66
B67
B68
B69
B70

ผลการตัดสินการแข่งขันศิลปินดาวเด่นบัวหลวงประจำปี 2559

สิ้นสุดการรอคอย !! สำหรับการแข่งขันวาดภาพของน้อง ๆ นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 9 ปี 2559 ... ผลการตัดสินรางวัลศิลปินดาวเด่น ทั้ง 3 รางวัล ดังนี้ค่ะ

โครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑” ประจำปี ๒๕๕๙
๗๐ ปี รัชกาลที่ ๙ ของพวกเราชาวไทย

ดาวเด่นบัวหลวง รุ่นที่ ๙ ซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาศิลปะจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน ๗๐ คน นำความคิด มุมมอง และความสามารถในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมที่ถ่ายทอดถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอด ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ รัชกาลที่ ๙ ของพวกเราชาวไทย

ร่วมเชียร์ ร่วมโหวต ร่วมแชร์ ผลงานภายใต้แนวคิด ‘๗๐ ปี รัชกาลที่ ๙ ของพวกเราชาวไทย’ ในแง่มุมต่างๆของ ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง รุ่นที่ ๙ ได้ที่นี่ พร้อมทั้งร่วมลุ้นรางวัล ผู้ร่วมโหวตทุกวัน วันละ ๑ รางวัล (ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๙)

คลิปไฮไลท์

ภาพไฮไลท์

มา อัพเดท คะแนน 5 อันดับล่าสุดกัน

5,963
อันดับ 1
B36
5,008
อันดับ 2
B63
3,374
อันดับ 3
B35
2,830
อันดับ 4
B19
2,597
อันดับ 5
B26

กิจกรรมร่วมโหวต

ลุ้นรางวัลเสื้อยืดที่ระลึกโครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ทุกวัน วันละ 1 รางวัล 

  • ผู้โชคดี ประจำวันที่ 19 พ.ย. 2559 - คุณสุมิตรา จีระยา 
  • ผู้โชคดี ประจำวันที่ 20 พ.ย. 2559 - คุณสมบูรณ์ ปรัชญาภูวดล 
  • ผู้โชคดี ประจำวันที่ 21 พ.ย. 2559 - คุณณฐวรรณ ครองบุญ
  • ผู้โชคดี ประจำวันที่ 22 พ.ย. 2559 - คุณสมชาย แผ่อำนาจ
  • ผู้โชคดี ประจำวันที่ 23 พ.ย. 2559 - คุณธัชพล อุดม
  • ผู้โชคดี ประจำวันที่ 24 พ.ย. 2559 - คุณวรรณศา น้ำฝน
  • ผู้โชคดี ประจำวันที่ 25 พ.ย. 2559 - คุณรัตติยา สะมะแอ
  • ผู้โชคดี ประจำวันที่ 26 พ.ย. 2559 - คุณกาญจนา นามบุญ
  • ผู้โชคดี ประจำวันที่ 27 พ.ย. 2559 - คุณภัทริดา พันธุ์ยักษ์
หมายเหตุ : ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2281-5360 ถึง 1 (ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559)

ร่วมโหวตผู้เข้าแข่งขัน

หมายเลข : B64
ชื่อ : นายรินชัย
นามสกุล : รักษาชลธาร
ชื่อเล่น : ริน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คะแนนโหวต : 71
หมายเลข : B24
ชื่อ : นายวุฒิพงศ์
นามสกุล : เกตุนาคมณี
ชื่อเล่น : โชค
สถาบัน : วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คะแนนโหวต : 14
หมายเลข : B10
ชื่อ : นายเอกพักตร์
นามสกุล : เกษนาค
ชื่อเล่น : เต๋า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คะแนนโหวต : 25
หมายเลข : B60
ชื่อ : นายจักรพงศ์
นามสกุล : น้ำเพชร
ชื่อเล่น : ไกด์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คะแนนโหวต : 47
หมายเลข : B44
ชื่อ : นายสาคร
นามสกุล : วงษ์ราชสีห์
ชื่อเล่น : สาคร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คะแนนโหวต : 37
หมายเลข : B70
ชื่อ : นายรัฐพล
นามสกุล : ปัญญาทา
ชื่อเล่น : มอส
สถาบัน : มทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
คะแนนโหวต : 53
หมายเลข : B12
ชื่อ : นายอดิศักดิ์
นามสกุล : มาลา
ชื่อเล่น : เทพ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คะแนนโหวต : 14
หมายเลข : B23
ชื่อ : นางสาวนิสาชล
นามสกุล : น้อยจู
ชื่อเล่น : ใบเตย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คะแนนโหวต : 1,176
หมายเลข : B25
ชื่อ : นายธนากร
นามสกุล : รัชนีกร
ชื่อเล่น : ปอนด์
สถาบัน : มทร. อีสาน นครราชสีมา
คะแนนโหวต : 41
หมายเลข : B58
ชื่อ : นางสาวชนาธิป
นามสกุล : จีรกาญจน์
ชื่อเล่น : กรีน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯ
คะแนนโหวต : 91
หมายเลข : B07
ชื่อ : นายวุฒิชัย
นามสกุล : ยะงาม
ชื่อเล่น : ก้าน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คะแนนโหวต : 38
หมายเลข : B49
ชื่อ : นายศราวุธ
นามสกุล : ค้อทอง
ชื่อเล่น : ซัลซิล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี
คะแนนโหวต : 32
หมายเลข : B27
ชื่อ : นายภูริมาศ
นามสกุล : ภิญโญ
ชื่อเล่น : อุ้ม
สถาบัน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คะแนนโหวต : 5
หมายเลข : B04
ชื่อ : นางสาวนภัสสร
นามสกุล : สุดประเสริฐ
ชื่อเล่น : ตวง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คะแนนโหวต : 3
หมายเลข : B02
ชื่อ : นายตะวัน
นามสกุล : เยาว์สูงเนิน
ชื่อเล่น : ตะวัน
สถาบัน : มทร. อีสาน นครราชสีมา
คะแนนโหวต : 15
หมายเลข : B53
ชื่อ : นายศักดินนท์
นามสกุล : จันธิมา
ชื่อเล่น : เม่น
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คะแนนโหวต : 399
หมายเลข : B54
ชื่อ : นายณรงค์ศักดิ์
นามสกุล : บูลย์ประมุข
ชื่อเล่น : โจ๊ก
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คะแนนโหวต : 60
หมายเลข : B61
ชื่อ : นางสาวชนนิกานต์
นามสกุล : เชี่ยวสรรพกิจ
ชื่อเล่น : น้ำหวาน
สถาบัน : คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คะแนนโหวต : 62
หมายเลข : B33
ชื่อ : นายปฐมพงศ์
นามสกุล : บูชาบุตร
ชื่อเล่น : บอล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คะแนนโหวต : 41
หมายเลข : B57
ชื่อ : นายนคร
นามสกุล : พูลทรัพย์
ชื่อเล่น : หมง
สถาบัน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คะแนนโหวต : 239
หมายเลข : B26
ชื่อ : น.ส.เปรมปรีดา
นามสกุล : ปฐมศิริ
ชื่อเล่น : เทม
สถาบัน : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
คะแนนโหวต : 2,597
หมายเลข : B16
ชื่อ : นางสาวอมรรัตน์
นามสกุล : พวงแก้ว
ชื่อเล่น : กล้วย
สถาบัน : มทร. ศรีวิชัย สงขลา
คะแนนโหวต : 53
หมายเลข : B51
ชื่อ : นายกิตติศักดิ์
นามสกุล : พานิชกุล
ชื่อเล่น : เกมส์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คะแนนโหวต : 89
หมายเลข : B15
ชื่อ : น.ส.พิชชาพร
นามสกุล : เกษหอม
ชื่อเล่น : แจน
สถาบัน : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
คะแนนโหวต : 39
หมายเลข : B39
ชื่อ : นายพีรยุทธ
นามสกุล : สิงห์ศิริ
ชื่อเล่น : พี
สถาบัน : คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คะแนนโหวต : 137
หมายเลข : B34
ชื่อ : นายนภัส
นามสกุล : ลีฬหพงศ์
ชื่อเล่น : สโตน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คะแนนโหวต : 120
หมายเลข : B65
ชื่อ : นายสุบิน
นามสกุล : ไชยปัญหา
ชื่อเล่น : บิน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คะแนนโหวต : 14
หมายเลข : B01
ชื่อ : นางสาวพรจิรา
นามสกุล : ตุลยกิจจา
ชื่อเล่น : แพรว
สถาบัน : ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ
คะแนนโหวต : 1,007
หมายเลข : B13
ชื่อ : นายณัฐิวุฒิ
นามสกุล : ชูมะโนวัฒน์
ชื่อเล่น : รัมมี่
สถาบัน : คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คะแนนโหวต : 113
หมายเลข : B46
ชื่อ : นายวิเชียร
นามสกุล : คงสวัสดิ์
ชื่อเล่น : น็อท
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คะแนนโหวต : 58
หมายเลข : B42
ชื่อ : นายขจรศักดิ์
นามสกุล : รุ่งสุริยัน
ชื่อเล่น : ปังปอนด์
สถาบัน : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
คะแนนโหวต : 136
หมายเลข : B62
ชื่อ : นายอาหามะ
นามสกุล : สาอิ
ชื่อเล่น : มะ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯ
คะแนนโหวต : 107
หมายเลข : B47
ชื่อ : นางสาวปรียาภรณ์
นามสกุล : ปรากฎวงศ์
ชื่อเล่น : สปริ๊น
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คะแนนโหวต : 276
หมายเลข : B36
ชื่อ : นายวัชรินทร์
นามสกุล : สะมะแอ
ชื่อเล่น : ลัง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
คะแนนโหวต : 5,963
หมายเลข : B28
ชื่อ : นายศรณรงค์
นามสกุล : เบาสันเทียะ
ชื่อเล่น : ฟลุ๊ก
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
คะแนนโหวต : 142
หมายเลข : B18
ชื่อ : นายสิทธิโชค
นามสกุล : อุดมผุย
ชื่อเล่น : เอ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คะแนนโหวต : 145
หมายเลข : B17
ชื่อ : นายฐากร
นามสกุล : จำพานิชย์
ชื่อเล่น : ยีนส์
สถาบัน : วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คะแนนโหวต : 602
หมายเลข : B37
ชื่อ : นายกฤตกร
นามสกุล : ประเทศสิงห์
ชื่อเล่น : พ๊อท
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
คะแนนโหวต : 54
หมายเลข : B59
ชื่อ : นางสาวชบาไพร
นามสกุล : แป้นพิบูลลาภ
ชื่อเล่น : แต้ม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คะแนนโหวต : 48
หมายเลข : B68
ชื่อ : นายกรชวัล
นามสกุล : จันทร
ชื่อเล่น : อ้น
สถาบัน : มทร. รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
คะแนนโหวต : 87
หมายเลข : B38
ชื่อ : นายชยพล
นามสกุล : พัชรคุณัญญา
ชื่อเล่น : เอ็กซ์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี
คะแนนโหวต : 52
หมายเลข : B55
ชื่อ : นายสนธยา
นามสกุล : สุนารัตน์
ชื่อเล่น : สมาร์ท
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คะแนนโหวต : 78
หมายเลข : B22
ชื่อ : นายธนพล
นามสกุล : ปัญญาพืชน์
ชื่อเล่น : ออม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คะแนนโหวต : 107
หมายเลข : B40
ชื่อ : นายณัฐพงค์
นามสกุล : มั่นคง
ชื่อเล่น : เดียร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คะแนนโหวต : 610
หมายเลข : B29
ชื่อ : นายนัฐพล
นามสกุล : ไพรแสงอรุณ
ชื่อเล่น : กบ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คะแนนโหวต : 135
หมายเลข : B31
ชื่อ : นายศิริโชติ
นามสกุล : เตจ๊ะขอด
ชื่อเล่น : โป้ง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คะแนนโหวต : 79
หมายเลข : B43
ชื่อ : นายวสุศักดิ์
นามสกุล : วงษ์นาค
ชื่อเล่น : กล้วย
สถาบัน : มทร. ธัญญบุรี
คะแนนโหวต : 40
หมายเลข : B20
ชื่อ : นายชัยวัฒน์
นามสกุล : มีพฤกษ์
ชื่อเล่น : วิว
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คะแนนโหวต : 97
หมายเลข : B19
ชื่อ : นายชนะพล
นามสกุล : คมขำ
ชื่อเล่น : ไทม์
สถาบัน : มทร. รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
คะแนนโหวต : 2,830
หมายเลข : B69
ชื่อ : นายวันสมชัย
นามสกุล : ขลุกเอียด
ชื่อเล่น : สไปร์ท
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คะแนนโหวต : 95
หมายเลข : B21
ชื่อ : นางสาวสาวิณี
นามสกุล : ผันสนาม
ชื่อเล่น : แคท
สถาบัน : มทร. ธัญญบุรี
คะแนนโหวต : 102
หมายเลข : B67
ชื่อ : นายศิลป์ชัย
นามสกุล : มูลวงค์
ชื่อเล่น : บอม
สถาบัน : มทร. ศรีวิชัย สงขลา
คะแนนโหวต : 90
หมายเลข : B48
ชื่อ : นายวาราธา
นามสกุล : เชิดชู
ชื่อเล่น : โก้
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คะแนนโหวต : 67
หมายเลข : B14
ชื่อ : นางสาวพีชญา
นามสกุล : โพธิสิทธิ์
ชื่อเล่น : แนน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คะแนนโหวต : 256
หมายเลข : B52
ชื่อ : นายสัมฤทธิ์
นามสกุล : ตั้นปา
ชื่อเล่น : เดียว
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คะแนนโหวต : 154
หมายเลข : B63
ชื่อ : นายวิชัย
นามสกุล : สำอางค์ทรง
ชื่อเล่น : บอย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คะแนนโหวต : 5,008
หมายเลข : B03
ชื่อ : นายรพีภัทร
นามสกุล : ภูสีลิตร์
ชื่อเล่น : ไนซ์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คะแนนโหวต : 20
หมายเลข : B08
ชื่อ : นายพงศธร
นามสกุล : โคมทอง
ชื่อเล่น : ต้น
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คะแนนโหวต : 3
หมายเลข : B32
ชื่อ : นายปรมินทร์
นามสกุล : สุสุทธิ
ชื่อเล่น : มิน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คะแนนโหวต : 1,455
หมายเลข : B35
ชื่อ : นายธนาธิป
นามสกุล : โคตคำ
ชื่อเล่น : หนึ่ง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คะแนนโหวต : 3,374
หมายเลข : B66
ชื่อ : นางสาวปาลฉัตร
นามสกุล : ยอดมณี
ชื่อเล่น : ไอซ์
สถาบัน : คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คะแนนโหวต : 8
หมายเลข : B45
ชื่อ : นายเฉลิมพล
นามสกุล : บุญยัง
ชื่อเล่น : ต้น
สถาบัน : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
คะแนนโหวต : 64
หมายเลข : B41
ชื่อ : นายธนพล
นามสกุล : ขวัญทองยิ้ม
ชื่อเล่น : เค้ก
สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
คะแนนโหวต : 510
หมายเลข : B09
ชื่อ : นางสาวจันทร์จิรา
นามสกุล : แก้วงาม
ชื่อเล่น : จ๋า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
คะแนนโหวต : 54
หมายเลข : B30
ชื่อ : นายวีระวัฒน์
นามสกุล : วัฒนะปัญญาศิลป์
ชื่อเล่น : อั๋น
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คะแนนโหวต : 101
หมายเลข : B11
ชื่อ : นายเปจัง
นามสกุล : มิตรสาธิต
ชื่อเล่น : ปังเจ
สถาบัน : มทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
คะแนนโหวต : 199
หมายเลข : B06
ชื่อ : นายภาวเดช
นามสกุล : สายสมบูรณ์
ชื่อเล่น : อุ๋ง
สถาบัน : ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ
คะแนนโหวต : 349
หมายเลข : B56
ชื่อ : นางสาวมัทนา
นามสกุล : วราพจน์
ชื่อเล่น : อาย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
คะแนนโหวต : 165
หมายเลข : B50
ชื่อ : นางสาวสาวิณี
นามสกุล : ชมภูพาน
ชื่อเล่น : ชมพู่
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คะแนนโหวต : 89
หมายเลข : B05
ชื่อ : นายโยธิน
นามสกุล : สีลาบา
ชื่อเล่น : โย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คะแนนโหวต : 249